Веслава Попова,

07 Ноември 2012

Защо не създаваме сами кадри?

Ние, родителите на днешното поколение млади хора, сме не само техни родители, но и техни преподаватели, работодатели, клиенти и партньори в бизнеса. Ние създаваме средата, в която те могат да успеят. Ако сме им родители, можем да инвестираме в тяхното образование и обучение, но и да ги стимулираме...