fbpx форуърд | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Катерина Максимова, рък. отдел „Финансови пазари и инвестиционни услуги”, Societe Generale Експресбанк
Г-жо Максимова, как оценявате финансовите пазари в България днес в трудната икономическа ситуация?