щедрост

Българите стават все по-щедри, според Световният дарителски индекс на КАФ (World Givin Index). Хората, ангажирани с доброволческа дейност (7 %) и тези, които са помагали на непознат (36 %) е с най-високите си равнища откакто страната ни участва в проучването.