fbpx чуждестранна валута | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
След отмяната на разпоредбата на чл. 10, ал.1 ЗЗД /ДВ, бр. 83/1999 г./ в българското право няма забрана за уговаряне, претендиране и присъждане на парични суми в чужда валута. В близкото минало това даде възможност на банките да предлагат на пръв поглед привлекателни кредити в чуждестранна валута.