fbpx кодекс на труда | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
От 01.08.2022 г. влязоха в сила нови изменения в Кодекса на труда с цел привеждане в съответствие на националното ни законодателство с това на законодателството на Европейския съюз.