fbpx Авиоиндустрията с почти $220 млрд. оборот | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Авиоиндустрията с почти $220 млрд. оборот

 

По данни на Международната асоциация за въздушен транспорт IATA и годишния отчет на BSP (Billing Settlement Plan) брутният оборот в световната гражданска авиация за 2016 г. е бил $218,992 млрд.
Освен продадените самолетни билети на всички авиокомпании, членуващи в организацията, това включва и някои допълнителни такси, върнати суми по неизползвани билети, глоби, поощрения към агенции и др.
Много важно е да се отбележи, обаче, че този отчет не включва растящия с бързи темпове дял на нискотарифните авиокомпании.
Точна статистика, отчитаща тяхното общо представяне в световен мащаб, няма, но на много пазари те завземат все по-голям процент от трафика. В САЩ, например, нискотарифните авиокомпании са представлявали 28% от вътрешния пазар през 2015 г. В Европа през същата година, само най-големите два от общо 168 нискотарифни превозвача са заемали 22% от вътрешноконтиненталния трафик.  
Къде сме ние?
Според цитирания отчет, брутният оборот за пазар България през 2016 г. е бил $160,7 млн. Продадени са 473 782 самолетни билета, а са възстановени суми по 22 606 такива.
По данни на онлайн туристическа агенция eSky, която работи както с редовни, така и с нискотарифни авиокомпании, делът на вторите у нас е бил близо 50% от общия пазар през 2016 г., като се очаква да нараства още.