fbpx Старите логистични зони крият проблеми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Старите логистични зони крият проблеми

Старите логистични и производствени бази все по-често са обект на интерес от страна на инвеститорите в страната. Част от предприемачите решават да разширят или реновират съществуващите бази, докато други използват парцела, за да стартират напълно нов проект. И в двата случая по-неопитните инвеститори се изправят пред поредица от неочаквани проблеми, посочват от Корект Проект, компания, специализирана в цялостното обслужване на строително-инвестиционни проекти.

„След раздвижването на пазара на логистични площи и предвид относително високите цени на голяма част от свободните терени, покупката и преустройството на вече съществуващи производствени и складови бази се среща все по-често”, казва инж. Димитър Недев, управител на Корект Проект. „Не са редки случаите, в които липсата на правилна преценка още на етапа на инвестиционното намерение е предпоставка за оскъпяване, забавяне или дори невъзможност да се осъществи даден проект във варианта, в който е планиран в началото”, казва още Недев.

Той очертава няколко основни пропуска при покупката на терен, възприеман като индустриален. „Понякога се оказва, че парцелът попада в рамките на градоустройствена зона, като параметрите му вече са усвоени. Това означава, че има конкретни забрани или невъзможност за разширяване и плановете на инвеститора се оказват невъзможни”, казва Недев. Друг чест случай е наличието на скрити комуникации.

„Имали сме немалко клиенти, купили на пръв поглед подходящ за своята сграда терен. След проучване обаче се оказва, че през него преминава подземна инфраструктура, чието съществуване не е отразено в документите. Това води до съществена промяна в първоначалните планове на предприемачите – времева и финансова”.

Друг проблем, с който могат да се сблъскат инвеститорите, е характерен за преустройствата на съществуващи сгради.

“В повечето случаи говорим за стари заводи и производствени бази, които са били приватизирани и години наред са използвани за други цели или по предназначение след извършени минимални подобрения. Очакванията ни са с раздвижването на пазара значителен процент от тези собственици да потърсят промяна. Някои ще изнесат производствата си към новите индустриални зони, продавайки парцелите на инвеститори, които ще реализират друг тип проекти, докато други ще стартират цялостно реновиране. Това неизбежно ще доведе до значителна промяна в облика на тези зони”, казва Недев.

Без значение дали стартират процес на реконструкция или са закупили терен на бивш завод, за да стартират изцяло нов проект, предприемачите ще трябва да проучат добре както специфичните характеристики на тези зони, така и индивидуалните особености на терена и съществуващия сграден фонд. В противен случай рискуват да се натъкнат на поредица от пречки, които да оскъпят проектите.