fbpx Държавата продава дялове от военните заводи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Държавата продава дялове от военните заводи

Открита е процедура за продажба на държавния остатъчен дял в две дружества от отбранителната индустрия. Предлагат се 847 416 дяла, представляващи приблизително 34% от капитала на "ТЕРЕМ-Георги Бенковски" ООД, Пловдив и 74 877 дяла, или приблизително 26% от капитала на "ТЕРЕМ-Владимир Заимов" ООД, Божурище. И двете фирми са собственост на "ТЕРЕМ" ЕАД. До края на годината ще бъдат приватизирани държавните дялове във военните заводи "Арсенал" и "Терем". Разговорите с консултантите са напреднали. Процедурите за тези продажби са малко по-дълги, тъй като има необходимост от повече предварителни проучвания поради особения режим на търговия с военна продукция.

Авиоремонтният завод в Пловдив има 300 души персонал. Оборудването му, както и подготвените специалистите, нямат аналог в България. Ако на завода не се осигури работа и прекрати дейността си ще пострада цял един бранш в страната, алармират от синдикатите. Опасенията са, че държавата ще се опита да се освободи от останалите 33% дялово участие във фирмата и да остави грижата за работниците на фирмата приватизатор - "Телеком" АД. "ТЕРЕМ-Георги Бенковски" има сертификат от френската фирма "ТурбоМека" за обслужване на двигателите "Макила" за вертолети тип "Кугар" . "Георги Бенковски" е авиоремонтна компания с огромен потенциал за собствен и интегриран ремонт. Пловдивският завод е специализиран в капиталния ремонт на голямо количество самолети и хеликоптери, техните двигатели, планери, авионика и производството на резервни части за ремонта. Той се простира на три отделни територии, на които са разположени различни обособени производства: за ремонт на летателни апарати, за ремонт на двигатели, изпитателна станция за двигатели и производство за гражданска продукция.

"ТЕРЕМ-Владимир Заимов" има напълно изградена инфраструктура с необходимите открити и закрити производствени площи и обслужващи сгради, електрозахранване от два независими клона, ВиК комуникации, собствена телефонна централа и други.

Предприятието има над 50-годишна история и се занимава с ремонт и модернизация на радиолокаторна, радионавигационна и радиосвързочна техника, двигатели с вътрешно горене и електросилови агрегати, производство на полева свързочна кабелна арматура и други. За периода на своето съществуване в завода е усвоен ремонта на над 65 типа радиотехнически изделия и над 120 типа електросилови агрегати. Освен това част от дейността на фирмата е насочена и към гражданска продукция: охранителни системи, кабелна и свързочна електросилова арматура, широка гама изделия за бита, малогабаритна техника, радиотехнически изделия.

Продажбата на тези пакети е част от стратегията за преструктуриране на военния холдинг "ТЕРЕМ". Тя предвижда раздържавяване на дяловете от осем дружества в групата. Предприятията за приватизация бяха разделени на две групи - стратегически за холдинга, от които се продават 66 на сто, и нестратегически с предлаган пакет от 74 процента.

Холдингът "ТЕРЕМ" е включен в забранителния списък към Закона за приватизация и следприватизационен контрол и той може да бъде променян само от Народното събрание. Опитът за продажбата му преди няколко години завърши с неуспех. В момента цялата приватизация на компанията зависи от решение на Министерството на отбраната.