fbpx 1% от приходите от туризма да отиват за реклама | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

1% от приходите от туризма да отиват за реклама

От Алианса на туристическата индустрия в България са заявили по време на разговорите с представителите на политическите сили, че очакват от новия кабинет незабавно да изработи цялостна програма за подпомагане на туризма.

Твърдото убеждение на членовете на АТИБ, за което отдавна настояваме е, че ако България наистина е туристическа дестинация, за каквато сме убедени, че има потенциал да бъде и за каквато се представя, то е задължително бюджетът за национална реклама да е 1% от приходите от сектора в бюджета. Тези средства обаче трябва да се разходват ефективно, като се управляват от съвет с участието на бранша. В противен случай те са за предназначени за някого, а не за туризма. Настояваме само малка част от предвидените за национална туристическа реклама средства да се дават за имиджово промотиране на България като дестинация. По-голямата част от рекламния бюджет да се изразходва за стимулиране интереса на туристите и туроператорите към България – чрез субсидии за туроператори, които водят гости с въздушни или сухоземни чартъри, средства за маркетинг и реклама, предоставени за всеки доведен турист, работа с медиите.

Важните мерки, които трябва да бъдат предприети за стимулиране на туроператорите и увеличаване на интереса на потребителите към ваканции у нас са:

Субсидиране на заета седалка за чартърни полети, автобуси и жп превоз.

Държавата да сподели с туроператорите риска от запълняемостта на самолетните чартъри, включвайки се в заплащането на част или на цялата стойност на чартъра, на база пристигнал турист. Подобна да бъде практиката и за автомобилен и ж.п. транспорт.

Относно програмата за подпомагане на чартърните полети към България е нужно да се вземе една постоянна нотификация за мярката от ЕК, така че тя да има действие поне 2 години, а не както сега – да се иска зелена светлина от Брюксел на всеки 6 месеца. Настоящата ситуация води до забавяне и несигурност при планиране на полетите, тъй като ранните цени за ваканции у нас вече са обявени, а все още няма яснота за това дали довеждащите туроператори ще получават и занапред тези 35 евро на заета седалка. Така реално клиентите не ползват това намаление, каквато е целта на мярката и ваканциите у нас не стават по-привлекателни.

Много е важно освен да се стимулират туроператорите и да се докарат повече туристи. Подобна мярка може да се финансира именно от бюджета за туристическа реклама. Това може да се постигне като мярката се предоставя в случаите, когато са доведени минимум 100 туристи в чартър. Трябва да има и подобни лимити и за останалите превози, съобразени и с вида на транспортното средство, с които пристигат туристите.

Да се предоставят на туроператорите за маркетинг и реклама на България от 10 до 15 евро на пристигнал турист, независимо с какъв транспорт пристига.

От АТИБ настояват директната помощ да е не само за пристигнали туристи със самолет, а за всички чужди гости, избрали да почиват в България. Членовете на Алианса предлагат да се дават между 10 и 15 евро на пристигнал турист, независимо с какъв транспорт идва той, ако той отседне в хотел или друго място за туристическо настаняване поне седмица.

Възможностите на големите туроператори да промотират дестинация България са много по-големи от тези на самата държава, тъй като те имат опита и каналите за това. И заделени за тази цел тези средства биха били похарчени много по-ефективно и биха довели до по-добър резултат от хвърлените сега милиони за телевизионни клипове.

Заплащане минимум на 50 процента от цената на издаваните входящи визи за туристи на основни пазари.

Третата предложена мярка е да се отдели част от бюджета за национална реклама за покриване на поне 50 на сто от цената на издаваните входящи визи за основни пазари, както и да се въведат онлайн процедури.

Горепосочените три мерки всъщност биха имали незабавен ефект и биха довели до ръст в броя на пристигащите у нас гости, докато харчените за рекламни клипове и кампании в чужбина средства имат неясни, неизмерими и недоказани ползи.

Дигитална реклама на туризма

Много важен приоритет за АТИБ е да се отдели специален бюджет за дигитална реклама на туризма. В момента страна ни е “невидима” като дестинация, а ефективността от подобен бюджет ще е значително по-голям от отделяния за ТВ промоционални клипове.