fbpx 2,3 млрд. евро за земеделие в следвашите шест години | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

2,3 млрд. евро за земеделие в следвашите шест години

Бюджетът за България от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година ще бъде в размер на 2, 338 млрд. Евро, стана ясно след редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел.
Съветът се е съгласил максималният процент на европейско съфинансиране за слаборазвити региони, най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море да бъде повишен от 75 % на 85%.
Разпределението по държави-членки на общия бюджет за развитие на селските райони за следващия програмен период е в размер на 84, 936 млрд. Евро.