2,6% ръст в износа на вино

Общият износ на вино за деветте месеца на 2011 г. е в размер на 34 246 321 л. Данните са от постъпили придружителни документи на винарски предприятия в ИАЛВ за износ на вино и продукти от грозде и вино. В сравнение със същия период на 2010 г., когато износът е бил 33 364 589 л., се наблюдава ръст от 2,6% или 881 732 л.

За периода януари – септември 2011 г., най-голямо количество българско вино е изнесено за Русия, в размер на 15 527 976 л. или 45,3% от общия износ. Количеството изнесено вино за Румъния е 6 504 237 л., което поставя страната на второ място по страни, в които България изнася родното вино. България изнася големи количества вино също и в страни като Полша, Великобритания, Чехия, Белгия, Германия, Унгария, Монголия и др.

Реализацията на вино на вътрешния пазар за деветте месеца на 2011 г. е в размер на 58 482 137 л. В сравнение със същия период на 2010 г., вътрешния пазар на вино е бил 50 102 559 л. Това показва ръст за деветте месеца на 2011 г. от 16,7% или 8 379 578 л. повече от същия период на 2010 г. Данните са от постъпили придружителни документи на винарски предприятия в ИАЛВ за реализация на вътрешния пазар на количествата вино и продукти от грозде и вино.
 

 

Facebook comments