fbpx Ръст в експорта на облекло и текстил | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръст в експорта на облекло и текстил

Според последните публикувани данни на Националния статистически институт за 2013 година, както и по актуални данни от Евростат и информация от членовете на БАПИОТ българският сектор текстил и облекло отчита ръст в експорта, който за 2013 г. достига 1,8 милиарда евро - най-висока стойност на износа след 2007 г. и 7% нарастване спрямо 2012 г.

По този начин нивото на експорта на текстил и облекло се доближава до това от най-силните години преди кризата. Положителната тенденция се дължи от една страна на възстановяването на европейските пазари, а от друга - на продължаващото засилено търсене на производствени мощности в Югоизточна Европа вследствие на отлива от Азия и Северна Африка, коментираха от БАПИОТ.

Ръст се наблюдава и в индекса на оборотите на фирмите, където увеличението спрямо 2012 г. е с близо 10%, като нивото е най-високото в след-кризисния период. Тази положителна тенденция се запазва и в първите 3 месеца на 2014 г.

Едновременно с увеличаване на износа се наблюдава и ръст във вътрешното търсене на облекло. Продажбите на дребно са се увеличили с 25% в сравнение с 2010 г. и с 13% спрямо предходната 2012 г. Все още обаче вътрешният пазар съставлява незначителна част от цялостния пазар на българското производство на облекло, от което 90% е за страните от ЕС.

През миналата година има спад с 2% в броя на заетите, като основната причина е липсата на работна ръка въпреки силната натовареност в бранша. Въпреки това, общият брой на заетите в производството на текстил и облекло възлиза на 110 000 души, което прави секторът втория най-голям работодател след държавната администрация.

„БАПИОТ работи в няколко посоки за преодоляване на недостига на човешки ресурси в сектора. Това са иницииране на промени в областта на трудовото право в интерес и на работниците и на производителите – например облекчаване на процедурите при полагане на извънреден труд; промени в професионалното образование, които да улесняват придобиването на професионални умения с участие в производствения процес, облекчаване на процедурите за назначаване на бежанци” - споделя Радина Банкова, председател на УС на асоциацията.

Членовете на БАПИОТ продължават и подетата в края на миналата година инициатива за наемане на сирийски бежанци на работа в предприятия от бранша със съдействието на Агенцията за бежанците.