производствен

21 Август 2019

Как да защитим търговската тайна?

 Сърцевината на конкурентоспособността на една фирма е продуктът (стока, услуга, идея, система, процес). Научноизследователският процес и процесът на създаване на нови идеи, продукти или услуги обичайно са придружени от голямо количество поверителна информация с основно значение идеята или на...
08 Юни 2016

ERP браншът със съвместен семинар за производствения сектор

През последните години технологиите за управление на производството се променят динамично и браншът е сред тези, в които иновациите навлизат с най-бързи темпове. За да запознаят компаниите от сектора с новите тенденции в системите за управление на предприятията, българските разработчици и...
20 Април 2016

Още 274 фирми получават финансиране за подобряване на производствения капацитет

Допълнителен ресурс на стойност 141 млн. лв. ще бъде предоставен за безвъзмездна финансова помощ на още 274 проектни предложения от резервните списъци по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-...
19 Януари 2016

Старите логистични зони крият проблеми

Старите логистични и производствени бази все по-често са обект на интерес от страна на инвеститорите в страната. Част от предприемачите решават да разширят или реновират съществуващите бази, докато други използват парцела, за да стартират напълно нов проект. И в двата случая по-неопитните...
22 Октомври 2015

Мениджъри се запознаха с принципите на LEAN методологията

 
Повече от 140 представители на бизнеса участваха в международна LEAN конференция, която се проведе в София. Специален гост на събитието бе Н. Пр. Такаши Коидзуми, Посланик на Посолство на Япония в Република България.Конференцията, организирана от компанията за управленско консултиране...
04 Декември 2013

Производственият сектор има сериозен потенциал

Българската индустрия има сериозен потенциал за създаването на устойчиви работни места. Необходими са обединените усилия на държава и бизнес за формулиране и провеждане на политика за системно насърчаване на реалното производство, така че да се ползват по-добре силните ни страни - разнообразни...
05 Ноември 2012

С енергийна ефективност могат да се спестят до 30% от разходите

Един от най-мащабните инвестиционни проекти на„Алкомет“ АД, гр. Шумен на стойност 15 млн. Евро бе приключен днес с откриването на нови производствени мощности на завода Благодарение на тази инвестиция се очаква в началото на 2013 г. капацитетът на валцовия цех да достигне от 55 хил. тона годишно -...
27 Юли 2012

Леко подобрение на бизнес климата през юли

По данни от НСИ, общият показател на бизнес климата през юли се увеличава с 1,1 пункта спрямо равнището си от предходния месец, като подобрение е регистрирано в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите се наблюдава влошаване. Съставният показател „бизнес климат...
01 Февруари 2012

Зелено производство от Ford

Ford Motor Company се ангажира със значителното намаляване на отпадъците, които образува, както и с редуцирането потреблението на вода при европейското производство. Компанията обяви, че чувствително ще увеличи дела на рециклираните и повторно използвани отпадъци, намалявайки боклука в депата със...