fbpx Още 274 фирми получават финансиране за подобряване на производствения капацитет | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Още 274 фирми получават финансиране за подобряване на производствения капацитет

Допълнителен ресурс на стойност 141 млн. лв. ще бъде предоставен за безвъзмездна финансова помощ на още 274 проектни предложения от резервните списъци по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 /ОПИК/. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на пресконференция в Министерство на икономиката днес.

Управляващият орган изготви анализ и установи, че в рамките на допустимия ресурс за увеличение на бюджета на процедурата могат да бъдат финансирани проектни предложения, които са включени в резервен списък, тоест преминали са успешно оценката и са получили над 66 точки, обясни той.

В рамките на бюджета по трите крайни срока на кандидатстване по процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ предложени за финансиране бяха 484 проектни предложения на стойност близо 260 млн. лв. Други 641 проектни предложения, които бяха класирани успешно, но за които ресурсът не достигна, са включени в резервните списъци.

По първия краен срок на процедурата (за нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства) за допълнително финансиране са предложени общо 207 проектни предложения от резервния списък, от които 117 на малки и 90 на средни предприятия. 34 от тези проектни предложения или 16,4% са с място на изпълнение в Северозападна България.

По третия краен срок на процедурата (за сектори „Интензивни на знание услуги“) общо 67 проекта са предложени за допълнително финансиране, като 37 са микро, а 30 - малки предприятия. От тях 48 броя или 71,6% са в Северозападна България.

По втория краен срок, за високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства, няма допълнително финансиране, тъй като всички одобрени проекти са получили финансиране в рамките на първоначално предвидения бюджет и по него няма резервен списък.

Оставащият до края на програмния период бюджет по процедури за подобряване на производствения капацитет в МСП ще бъде приоритетно разходван за финансиране на проектни предложения в сектора на високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства. По този начин ще се спази одобреното от Комитета за наблюдение процентно разпределение на бюджета в зависимост от технологичната интензивност на секторите, в които оперират кандидатстващите предприятия.