fbpx подобряване | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Допълнителни 64 млн. лв. ще бъдат инвестирани в мерки за подобряване на градската среда и икономическите зони чрез финансови инструменти, изпълнявани от „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“.
Националният доверителен екофонд (НДЕФ) отбелязва своята 20-годишнина с двудневна сесия. За този пероид Фондът работи по изпълнението на 4 програми.
Общият показател на бизнес климата намалява през февруари спрямо предходния месец с 2,4%. Отчита се влошаване в сферата строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. Само показателят „бизнес климат в промишлеността” остава на нивото си от предходните месеци.