fbpx Сигурността задвижва световната дигитална инфраструктура | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Сигурността задвижва световната дигитална инфраструктура

Разпознаването и реагирането на инциденти в областта на сигурността никога не е било по-критично или по-предизвикателно. Доклад на VMware Carbon Black от месец юли установява, че 94% от организациите по цял свят са претърпели изтичане на данни за периода от март 2019 г. до март 2020 г. Екипите по оперативна сигурност се нуждаят от възможности за откриване на пробив отвъд засичането на злонамерен софтуер до разпознаването на софтуер, използван злонамерено. Те се нуждаят от по-широк набор от перспективи, които включват крайните устройства, работния процес, мрежата, потребителя и приложението. Те се нуждаят от холистичен подход за реагиране на тези заплахи предвид свързващия характер на работните процеси и приложенията, които те съставляват.

За много организации миграцията към облачни услуги трябваше да се случи бързо и в голям мащаб, за да се осигури непрекъснатост на бизнеса на фона на глобалната пандемия. Тъй като изчислителните инфраструктури, базирани в облака, нарастват - и заплахите се увеличават. Днес сложността на атаките и пробивите в сигурността са по-разпространени от всякога.

„На фона на глобалните предизвикателства ключът към оцеляването за много компании се намира в ускорено преминаване към работа в облака и задължително имплементирането на съвременни продукти за сигурност.“, споделя Санджей Пуунен, Главен оперативен директор Операции с клиенти във VMware. „Остарелите системи за сигурност вече не са достатъчни за организации, които използват облачни услуги като част от своята изчислителна инфраструктура. Време е да преосмислим сигурността на облака - организациите се нуждаят от защита на нивото на работните процеси, а не само на крайните устройства. Бъдещето на облачните услуги трябва да бъде посрещнато с по-добър начин за защита на данните и приложенията. “

Сигурност на отдалеченото работно място

Отдалечената работа е свързана с редица предизвикателства, като например въвеждане и интеграция на служителите, прозрачност, сигурност и много други. За да се справят с тези предизвикателства и успешно да се приспособят към бъдещето на работната среда, организациите трябва да преосмислят как подхождат към сигурността на цялата ИТ среда. Сигурността трябва не само да бъде присъща, тя трябва да се мисли в контекста на опита на служителите, за да се увеличи продуктивността и ангажираността им.

„След като бързо преминахме към напълно отдалечена работа, за нас беше от решаващо значение позицията ни по отношение на сигурността да се приведе в съответствие със специфичните условия на настоящия момент и критичната роля, която Zoom изигра за непрекъснатостта на бизнеса за нашите клиенти“, казва Апарна Бава, Главен оперативен директор на Zoom. „Сътрудничеството ни с VMware предоставя по-сигурно дигитално работно място и дава възможност на крайните устройства в нашата организация да бъдат по-добре защитени и в съответствие с политиките за ИТ сигурност.“