fbpx ERP браншът със съвместен семинар за производствения сектор | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ERP браншът със съвместен семинар за производствения сектор

През последните години технологиите за управление на производството се променят динамично и браншът е сред тези, в които иновациите навлизат с най-бързи темпове. За да запознаят компаниите от сектора с новите тенденции в системите за управление на предприятията, българските разработчици и внедрители на бизнес софтуер организират съвместен семинар, на който ще бъдат представени последните тенденции при системите от клас ERP, CRM и BI, както и възможностите за тяхното внедряване с европейско финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2016. Организатор е ERP Академията, която обединява най-разпознаваемите български компании за бизнес софуер.

Събитието ще се проведе на 14 юни, във Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). То се организира успоредно със стартирането на процедурата "Развитие на управленския капацитет на МСП“ по оперативната програма, която е единствената възможност за кандидатстване с проекти за въвеждане на системи за управление на бизнеса до края на годината. Семинарът „Модерно производство с европейско финансиране“ ще бъде напълно безплатен и ще събере на едно място водещи доставчици на бизнес софтуерни решения.

Аудиторията ще се запознае също с добрите производствени практики за подобряване на бизнес процесите в организациите, както и с тънкостите при кандидатстване с проекти по новата оперативна програма. Подробно ще бъдат разгледани условията, сроковете и допустимите за финансиране дейности и разходи по проекта. Специално внимание ще се обърне на възможността за финансиране на софтуер за управление на бизнеса, предлаган като услуга - SaaS (Software as a Service).