fbpx Военна академия и Софийски университет ще си партнират | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Военна академия и Софийски университет ще си партнират

Военната академия „Г. С. Раковски” и Софийския университет „Свети Климент Охридски” днес подписаха еморандум за сътрудничество. Основната цел на документа е създаване на Междууниверситетски академичен консорциум „Граждански измерения на сигурността и отбраната”. Той ще осъществява изследвания и обучение в областта на социалните и хуманитарните науки и по-специално в сферата на националната, регионалната и международната сигурност и международните отношения. Консорциумът ще работи в новосъздадени или вече утвърдени партньорски мрежи, както и за по-добро взаимодействие между образователните и изследователските институции чрез съвместен трансфер на знания. Той ще провежда качествено и ефективно междуинституционално и международно академично сътрудничество на програмен и проектен принцип.

Новосъздаденият Консорциум ще бъде отворен и за нови партньори – образователни и научно-изследователски институции, имащи отношение към гражданските аспекти на сигурността и отбраната, които да се присъединят към дейността му.

Очаква се резултатите от съвместната изследователска дейност, обучението на кадри и експертната помощ да подпомогнат дейността на заинтересованите министерства и ведомства като Министерство на отбраната и Министерство на образованието, науката и младежта и други ключови държавни институции.