fbpx ПроКредит Банк с висок рейтинг на стабилност | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

ПроКредит Банк с висок рейтинг на стабилност

Международна агенция за рейтинговане Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг за чуждестранна и местна валута „ВВ+" със стабилна перспектива и краткосрочния рейтинг в чуждестранна и местна валута на „В" със стабилна перспектива на ПроКредит Банк (България).
Рейтингът на ПроКредит Банк (България) се основава на стабилната подкрепа от страна на основния акционер на банката ПроКредит Холдинг („ВВВ-"/стабилна перспектива).
В анализа си на кредитния риск на ПроКредит Банк (България) рейтинговата агенция Fitch акцентира на ниския процент кредити в просрочие над 90 дни за първото тримесечие на 2010 г. спрямо общия кредитен портфейл от само 1,80%, което ниво е доста под средното за сектора от 7,80%. Тази тенденция се запазва и през първото полугодие на годината.
Банката разполага със стабилна база от вложители, като съотношението кредити/депозити към края на 2009 г. е 133%.