fbpx Напредък в бизнес растежа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Напредък в бизнес растежа

Напредък в бизнес растежа

Положителните перспективи за глобалния бизнес най-после се съчетават с реални резултати, според последното издание на индекса за бизнес доверие на Регус, базиран на мнения от над 17 000 компании от целия свят. Приходите и печалбите нарастват успоредно с очакванията, отразени в миналогодишния индекс. Проучването също така показва, че разходите по отдели нарастват, по-конкретно разходите за продажби и маркетинг, но не и тези, свързани с помещения и недвижима собственост.
- Четвърто издание на индекса за бизнес доверие отбелязва 125 точки, което е най-високият показател досега;
• Индексът се е повишил с 31 точки в сравнение с най-ниското си равнище от април 2010 г. и с 25 точки от октомври 2009 г., когато е започнало провеждането на анкетата;
• Това се потвърждава от 50% от компаниите, които съобщават за увеличени приходи - показател, близък до предвиждането за 61% от октомври 2010 г.;
• Цели две пети от компаниите съобщават за растеж на печалбите и повишаване на приходите.

Очаква се разходите по отдели да нараснат тази година, с изключение на тези за недвижима собственост, за които компаниите спазват строга политика на контрол на разходите. В глобален план, 81% от компаниите планират да замразят или да съкратят разходите си за недвижима собственост.