67% е нелицензираният софтуер у нас

Сдружението на издателите на бизнес софтуер/СИБС и IDC отчитат 67% нелицензиран софтуер в страната, който е довел и до 115 милиона щ. д. загуби за софтуерната индустрия в резултат на пиратството.
Цитираните цифри показват необходимостта от допълнителни усилия както на представителите на софтуерната индустрия, така и на правителството по посока на справяне с проблема с разпространението и използването на нелицензирани софтуерни продукти. И СИБС, и правораздавателните органи у нас отчитат негативния ефект от пиратството на компютърни програми, както и обстоятелството, че най-уязвими от тези посегателства са потребителите на софтуер. Все по-често те стават жертва на недобросъвестни търговци, които с лекота излагат клиентите си на множеството рискове, до които води използването на пиратски компютърни програми.
Сдружението отчита непрекъснато засилваща се активност сред ползвателите на софтуерни продукти да сигнализират за случаи на софтуерно пиратство, в които те са станали жертва на недобросъвестни търговци у нас. Наблюдава се тенденция към засилваща се нетърпимост у потребителите срещу посегателствата върху техните права, както и все по-ясно осъзнаване на рисковете, произхождащи от използването на нелицензиран софтуер за сметка на множеството предимства на оригиналните продукти. Затова и софтуерните издатели, и потребителите застават зад необходимостта от предоставянето на нови технологични средства за сигурност и защита на предлаганите софтуерни продукти, които да предотвратят разпространението на пиратски копия и да предоставят по-голяма защита на информацията и личните данни на потребителите.
 

Facebook comments