софийски университет

08 Февруари 2019

БДВО стартира практическа програма по PR за студентите в Софийски университет

Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) започва практическа програма за обучение на студенти от Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Дисциплината е част от редовната програма на второкурсниците в специалност...
02 Март 2012

Военна академия и Софийски университет ще си партнират

Военната академия „Г. С. Раковски” и Софийския университет „Свети Климент Охридски” днес подписаха еморандум за сътрудничество. Основната цел на документа е създаване на Междууниверситетски академичен консорциум „Граждански измерения на сигурността и отбраната”. Той ще осъществява изследвания...
17 Август 2011

Представят старобългарския ръкопис Супрасълски сборник

На 19 август т.г. в 12:30 ч. в Софийски университет „Св. Кл.Охридски” - Южен корпус, фоайе, ще бъде открита изложба „Старобългарският ръкопис Codex Suprasliensis (Супрасълски сборник) от Х век в контекста на византийско-славянските взаимоотношения”.  Супрасълският сборник е единственият...