fbpx БДВО стартира практическа програма по PR за студентите в Софийски университет | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

БДВО стартира практическа програма по PR за студентите в Софийски университет

БДВО стартира практическа програма по PR за студентите в Софийски университет

Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) започва практическа програма за обучение на студенти от Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Дисциплината е част от редовната програма на второкурсниците в специалност „Връзки с обществеността“.
Програмата е разработена от 8 ПР практици, членове на БДВО, които ще преподават в дисциплината, водена от проф. д-р Николай Михайлов от ФЖМК. Темите са подготвени както в съкратен вариант за задочните студенти, така и в пълния им вариант за редовни студенти, който обхваща 60 учебни часа.

Дисциплината обхваща комуникационните области: Комуникационна стратегия, Връзки с медиите и публична комуникация, Отношенията вътрешен отдел – комуникационна агенция, Управление на бранда, Управление на репутация, Организиране на събития, Кризисни комуникации, Изграждане и управление на работодателска марка. Те ще бъдат представени от практиците от БДВО Илияна Захариева, Елена Стефанова, д-р Александър Христов, Костадин Крантев, Пепи Димитрова, Анита Бедин, Даниел Киряков и Мила Миленова.

Наред с изпита, чиято оценка ще бъде отразена в дипломите за висше образование, преподавателите ще предложат и множество практически задачи и казуси, които да помогнат на бъдещите ПР-и да усвоят знанията по-бързо.

Идеята за създаване на програма с практическа насоченост за студентите от ФЖМК възниква след поредица от критични публикации за образованието във ФЖМК и професията на PR специалистите. Българското дружество за връзки с обществеността, както и членовете на организацията, изразяват подкрепата си към Факултета, като отделяйки от личното си време, ще помогнат за обогатяването на вече съществуващата програма по „Връзки с обществеността“ и ще дадат повече практически поглед върху работата на PR-a.