fbpx Представят старобългарския ръкопис Супрасълски сборник | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Представят старобългарския ръкопис Супрасълски сборник

На 19 август т.г. в 12:30 ч. в Софийски университет „Св. Кл.Охридски” - Южен корпус, фоайе, ще бъде открита изложба „Старобългарският ръкопис Codex Suprasliensis (Супрасълски сборник) от Х век в контекста на византийско-славянските взаимоотношения”. 

Супрасълският сборник е единственият ръкопис от всички запазени кирилски паметници, по който можем да съдим за столичната преславска книжнина от времето на Златния век. Езикът на паметника представя преславската книжовна норма от Х в. и се изучава като основа на т. нар. класически старобългарски корпус. Супрасълският сборник е включен в регистъра “Паметта на света” на ЮНЕСКО през 2007 г.

Ръкописът се пази в три библиотеки: Националната и университетска библиотека в Любляна, Руската национална библиотека в Санкт Петербург и Полската национална библиотека във Варшава. Изложбата представя дигиталните изображения на всички части от паметника, пазени в трите библиотеки, както и разчетен текст, критически апарат, гръцки текст и паралелен превод. Проектът цели да популяризира българското книжовно наследство, като представя в електронен вид най-обемния известен ни досега старобългарски ръкопис (285 листа).

Електронният текст на Супрасълския сборник, достъпен в оригинален вид чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии, ще се използва както в образованието, в областта на българистиката и славистиката, така и от всички, които имат интерес към историята на България, на византийско-славянския свят и на Балканите. След откриването й в София, Държавният културен институт ще включи експозицията в проекта „Пътуващи изложби” и ще я представи съвместно с посолството на Полша в София в други европейски държави.