fbpx Засети са повече площи спрямо миналата година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Засети са повече площи спрямо миналата година

Засети са повече площи спрямо миналата година

Към 18 октомври 2012 г. по обобщени данни на областните дирекции „Земеделие” към Министерство на земеделието и храните са засети 7,2 млн. декара с пшеница. За сравнение към същата дата на 2011 г. са били засети 3,3 млн. декара.
Засетите с ечемик площи са 1.3 декара (510 хил. декара – 2011 г.). Аналогична тенденция се наблюдава и при сеитбата на ръж (43 хил. декара) и тритикале (48 хил. декара), където площите са почти два пъти повече в сравнение със същия период от предходната година. Единствено при рапицата темповете на сеитбената кампания са по-ниски от миналогодишните. Към настоящия момент са засети 1,6 млн. декара с рапица при 1,9 млн. декара през 2011 г.
Вече са реколтирани близо 97 % от площите с царевица, като общото производство по предварителни данни възлиза на 1,61 млн. тона, при среден добив 374 кг./дка.
Приключва жътвата при слънчогледа и са реколтирани 99,4% от площите, като общият добив възлиза на 1,36 млн. тона.