fbpx Засети са повече площи спрямо миналата година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Засети са повече площи спрямо миналата година

Към 18 октомври 2012 г. по обобщени данни на областните дирекции „Земеделие” към Министерство на земеделието и храните са засети 7,2 млн. декара с пшеница. За сравнение към същата дата на 2011 г. са били засети 3,3 млн. декара.
Засетите с ечемик площи са 1.3 декара (510 хил. декара – 2011 г.). Аналогична тенденция се наблюдава и при сеитбата на ръж (43 хил. декара) и тритикале (48 хил. декара), където площите са почти два пъти повече в сравнение със същия период от предходната година. Единствено при рапицата темповете на сеитбената кампания са по-ниски от миналогодишните. Към настоящия момент са засети 1,6 млн. декара с рапица при 1,9 млн. декара през 2011 г.
Вече са реколтирани близо 97 % от площите с царевица, като общото производство по предварителни данни възлиза на 1,61 млн. тона, при среден добив 374 кг./дка.
Приключва жътвата при слънчогледа и са реколтирани 99,4% от площите, като общият добив възлиза на 1,36 млн. тона.