fbpx Обществото и служителите имат нови и по-големи очаквания към собственици на компании и мениджмънта | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Обществото и служителите имат нови и по-големи очаквания към собственици на компании и мениджмънта

Очакванията на служителите към мениджмънта и собствениците на компании са се променили в следствие на безпрецедентните пандемични обстоятелства, в които бизнесът работи в продължение на няколко години. Това коментират от Wyser, глобална компания за подбор на управленски кадри и висш мениджмънт, част от GI Group Holding.

Служителите трудно се ориентират в потока от информация и признават, че не са сигурни дали информацията, която получават от институции и различни източници е достоверна. 

За първи път в историята по данни на Edelman бизнесът и работодателите сe възприемат като най-достоверен източник на информация според 61% от интервюираните.

Данните, свързани с очакванията на хората, показват още че

 - 68% смятат, че изпълнителните директори трябва да се намесят, когато правителството не се справя със социалните проблеми;

- 66% смятат, че изпълнителните директори трябва да поемат инициативата вместо да чакат държавата да наложи необходима промяна;

- 65% смятат, че не само бордът на директорите, а и самите изпълнителни директори трябва да бъдат отговорни пред обществото. 

Общественото мнение и това на служителите предполага мениджмънтът да предприема активни действия по важни и чувствителни за обществото теми; както и да има ясна позиция по наболели проблеми. 

„Отговорността на бизнес лидерите е все по-голяма и намирането на мениджър за висока позиция в компанията надминава традиционните подходи по наемане на кандидат. Един от ангажиментите, който в Wyser отдавна поемаме например, е да изследваме и до колко кандидатът ще отговори на ценностите на компанията и пряко на екипа, който ще ръководи“ – споделя Ивелина Петкова, бизнес мениджър за България на Wyser executive search.  

Качества, които бизнес лидерите – мениджмънт и собственици на компании трябва да притежават

Освен да отговорят на социалните изисквания на служителите, да бъдат пример и активно да защитават своите и ангажиментите на компанията, съвременните бизнес мениджъри трябва да притежават и следните качества, за да извеждат успешно компании и екипи напред:

  • Стратегическо мислене
  • Целеполагане
  • Анализиране и използване на данни
  • Да използват силата на дигитализацията
  • Мотивация
  • Организираност и делегиране
  • Разрешаване на конфликти
  • Експериментална натура
  • Екип на световно ниво