fbpx С енергийна ефективност могат да се спестят до 30% от разходите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

С енергийна ефективност могат да се спестят до 30% от разходите

Един от най-мащабните инвестиционни проекти на„Алкомет“ АД, гр. Шумен на стойност 15 млн. Евро бе приключен днес с откриването на нови производствени мощности на завода Благодарение на тази инвестиция се очаква в началото на 2013 г. капацитетът на валцовия цех да достигне от 55 хил. тона годишно - 80 хил. тона, а годишният оборот на предприятието да достигне до 200 млн. евро.
Компанията е бенефициент по ОП „Конкурентоспособност“ - процедура „Инвестиции в зелена индустрия“. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 3 806 726 лв. С реализирането на проекта се очаква да бъдат разкрити нови 36 работни места.
Презприятието е най-големият доставчик на европейския пазар на потребителско фолио с пазарен дял от 20%. За последните 13 години в предприятието са вложени повече от 65 млн. евро. Миналата година заводът е получил сертификат за инвестиция клас А в размер на 26.8 млн. лв. за изграждане на леярска линия и фолиев стан.