fbpx ИКТ секторът може да бъде водеща индустрия във Варна | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

ИКТ секторът може да бъде водеща индустрия във Варна

ИКТ секторът може да бъде водеща индустрия във Варна. Изключително важно е, че работите за изграждане на интегриран подход за създаване и задържане на кадри – от средно към висше образование и излизането им на пазара на труда. Това заяви министърът на иновациите и растежа Милена Стойчева на среща с представители на ИКТ Клъстер - Варна. Тя ги запозна с възможностите за подкрепа по линия на структурните фондове на ЕС и визията на Министерството на иновациите и растежа за развитие на сектора.

„Целта ни е да развиваме България като дестинация, която създава висока добавена стойност чрез инвестиция в човешки и интелектуален капитал“, каза министър Стойчева. По думите й, сред основните цели на Министерството на иновациите и растежа е развитието на стартъпите и предприемаческата екосистема, както и комбинацията между финансовите и нефинансовите ресурси на МИР, чрез които България да излезе с ново лице в региона и Европа. Министърът подчерта, че е важно да се въведат механизми за по-бърза подкрепа за стартъпи.

„Бизнесът трябва да усети възможностите си за изява и да разшири амбициите си за растеж“, категорична бе министър Стойчева. Тя подчерта, че МИР подкрепя българските фирми с всички възможни ресурси, включително и по двете европейски програми, за които Министерството отговаря. Министър Стойчева заяви, че предстои стартирането на процедури по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) – за разработване и внедряване на иновации, и по „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 (ПНИИДИТ).

Министърът на иновациите и растежа припомни, че по Плана за възстановяване и устойчивост бе отворена процедура „ИКТ решения и киберсигурност“ с бюджет от 30.6 млн. лв., по която са одобрени за финансиране 1599 фирми от цялата страна.

От Област Варна 168 фирми ще получат подкрепа с общо 3.2 млн. лв. Към момента по процедурата са сключени 313 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за общо над 6 млн. лв., като от Област Варна са 32. Предстои сключването и на всички останали договори. Средствата по мярката са за закупуване на софтуер за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси, както и осигуряване на по-добра информационна и киберсигурност. Също така за създаване на корпоративни уебсайтове, мобилни приложения, онлайн магазини, дигитален маркетинг, връзки с клиенти, системи за бизнес анализи, онлайн обучения на служители и уеб-базирани услуги за платформи и вътрешни мрежи за споделяне на информация и други.