fbpx Заплатите са основен източник на доход | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Заплатите са основен източник на доход

етикети

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2011 г. е 868 лв. и спрямо същото тримесечие на 2010 г. се понижава с 2,1% според данни на Националния статистически институт. Основната част от този доход на домакинствата се формира от получаваната работна заплата и пенсиите. Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2011 г. е 775 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2010 г. с 1,4%.

При работната заплата се регистрира относително и номинално увеличение за тримесечието, а за пенсиите продължава тенденцията на увеличение, която се наблюдава и за предходни периоди. Относителният дял на доходите от работна заплата и пенсии е 85,8% от общия доход.

Доходите от работна заплата през първото тримесечие на 2011 г. средно на лице от домакинството са 459 лв., което е с 1,3% повече спрямо същото тримесечие на миналата година. Същевременно относителният дял на работната заплата в общия доход нараства от 51,1 на 52,9%, или с 1,8% за разглеждания период.

Вторият по значение източник на доходи за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял в общия доход се увеличава с 1,5 процентни пункта и съставлява 32,9% от него. През първото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на предходната година доходите от пенсии нарастват с 2,5% и достигат до 285 лв. средно на лице от домакинство.

През първото тримесечие на 2011 г. доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинството се понижават с 5,8% спрямо същото тримесечие на миналата година, като достигат 44 лв. Относителният им дял слабо се понижава с 0,2% и представлява 5,1% от структурата на общия доход.