fbpx Български фирми ще се включат в класацията на Делойт за успешни компании | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Български фирми ще се включат в класацията на Делойт за успешни компании

За шести път международната консултантска компания Делойт ще проведе класацията на компаниите от Централна и Източна Европа ТОП 500. Традиционно класирането на най-големите компании от региона е съпътствано с доклад на глобалната компания, който включва анализ на икономическото състояние на различните индустрии в страните от региона, мнения и коментари на бизнес лидерите.

През изминалите пет години експертите от Делойт проследиха влиянието на глобалните икономически тенденции върху развитието на бизнеса в 18-те страни, които са включени в изследването.

И тази година за участие ще бъдат поканени дружествата от региона, които са генерирали най-големи приходи за предходната година и оперират в различни индустриални области. Списъкът на топкомпаниите се разглежда и по групи в следните сектори: финансови услуги, ТМТ (технологии, медии, телекомуникации), енергия и ресурси, производство, строителство и недвижими имоти. Освен класация докладът на Делойт предлага и анализ на развитието на тези сектори в отделните страни, направен от лидерите на глобалната компания. По традиция за коментар ще бъдат поканени мениджърите на класираните дружества, които ще имат възможността да споделят своите успехи и предизвикателства.

През изминалите години в класацията са фигурирали големи компании, опериращи в България, от секторите телекомуникации, енергия и ресурси и производство, като „Лукойл Нефтохим“, „Аурубис“, „Лукойл“, НЕК, ОМВ и други.

Миналата година Делойт отчете продължаваща положителна тенденция с общ ръст на 500-те класирани компании от 9.8%. Общият приход на дружествата достигна 707 млрд. евро през 2011 година, като с това се върна на нивата от 2008 година, времето, преди глобалната криза да повлияе върху икономиките от региона. Трите най-големи компании в Централна и Източна Европа за миналата година бяха полският гигант PKN Orlen, унгарският MOL и чешкият производител на автомобили Skoda Auto.

Според методологията на Делойт класацията ТОП 500 за Централна и Източна Европа се изготвя на база консолидирани приходи на компаниите (нетни приходи от всички дейности в рамките на компанията) за предходната финансова година. Компаниите са класирани по основна дейност (индустриален сектор) и страна. Допълнително са класирани банки и застрахователни компании, съответно по сума на активите и брутни начислени премии.