Голяма част от лошите кредити са за малки суми

От хората, които са измерилите личния си кредитен рейтинг с доход под 1000 лева 29.3% от тях са с лош кредитен рейтинг, 48.7% са с добър кредитен рейтинг, 16.6% са с много добър кредитен рейтинг и 5.4% са с отличен. Това сочат данни от анализ на онлайн консултанта creditpoint.bg.

Оказва се, че хората с доходи под 1000 лева са били доста по-смели в решението си да теглят кредити и да задлъжняват. Това е обяснимо, тъй като хората с по-ниски доходи трудно могат да спестяват и когато трябва да направят някъкъв по-голям разход, разчитат на кредит. От друга страна прекаляването с кредити пък поставя личните им финанси под сериозно изпитание и най-малкото сътресение в доходите им може да доведе до дългосрочни и сериозни финансови затруднения. Друга интересна тенденция е масовото търсене на суми до 3000 лева с цел запълване на дупки в семейния бюджет.

Като основни причини за искането на малък кредит хората изтъкват натрупани задължения към ютилити компании, покриване на заеми от приятели и роднини, рефинансиране на изтеглени бързи или стокови кредити, необходимост от належаща покупка на нещо за дома, осигуряване на средства за изкарване на зимата и др.

Търсенето на по-малки суми в голяма степен потвърждава и интереса към бързите кредити, който значително нарасна през последните няколко години. Малките суми не са много рискови, но трябва да се връщат и тогава се теглят нови, защото в противен случай може да се стигне до проблеми. Голяма част от лошите кредити на пазара в момента са формирани точно от кредитни задължения по потребителски кредити и кредитни карти, което показва, че неправилната преценка при тегленето и ползването им води след себе си проблеми в обслужването им.

Facebook comments