fbpx Изграждането на газоразпределителен център в България е гарант за енергийната сигурност в Европа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Изграждането на газоразпределителен център в България е гарант за енергийната сигурност в Европа

Изграждането на газоразпределителен център в България е гарант за енергийната сигурност в Европа

„Стратегическото географско разположение на страната ни, стартиралите процедури за търсене и проучване на нефт и газ в дълбоко Черно море, както и ускорената работа по изграждане на междусистемна свързаност между България и съседните страни, са отлични предпоставки за създаването на регионален газоразпределителен център в България. Реализацията на тази концепция ще е още един гарант за енергийната сигурност на Европа”. Това каза българският енергиен министър Теменужка Петкова по време на международната конференция за енергийна инфраструктура в Копенхаген, Дания.

В рамките на дискусията министър Петкова информира участниците, че акционерите в съвместното инвестиционно дружество „Ай Си Джи Би” са постигнали съгласие по клаузите от споразумението за развитие на проекта. Предстои определяне на дата за подписване на окончателното инвестиционно решение за изграждане на интерконектора Гърция-България. В своето изказване пред форума директорът на дирекция „Вътрешен енергиен пазар”, в главна дирекция „Енергетика” на Европейската комисия Клаус-Дитер Борхард поздрави българското правителство за работата по реализацията на газовите проекти, като подчерта напредъка по изграждането на интерконектора между Гърция и България.

По думите на Петкова газовата връзка с южната ни съседка е стратегическа не само за България, но и за целия регион на Югоизточна Европа. Като друг важен проект за страната, енергийният министър посочи интерконектора със Сърбия. „С неговото изграждане ще се увеличи пазарната интеграция и ще се засили конкуренцията. Свързването на българската и сръбската преносни мрежи ще даде възможност за обединяване с газопреносната мрежа на ЕС, както и ще осигури двупосочен поток на природен газ“, каза още тя.

Пред участниците в международния форум министър Петкова представи основните акценти в българската енергийна политика. “България, като страна със стратегическо значение за енергийната сигурност на Югоизточна Европа, следва принципите на европейския енергиен съюз – сигурност, устойчивост, конкурентоспособност и достъпно енергоснабдяване за Европа“, подчерта Теменужка Петкова. „Работим активно не само за осигуряване на междусистемна свързаност със съседните на България страни, а едновременно с това и за модернизацията и разширението на съществуващата газопреносна мрежа у нас“, каза още енергийният министър. Според нея рехабилитацията на газовата инфраструктура в България е изключително важен процес, свързан с гарантирането на енергийната сигурност на страната и региона. „Българската страна е инвестирала над 100 млн. евро за модернизацията и рехабилитацията на националната газова инфраструктура“, каза министър Петкова. Тя припомни, че преди месец бе дадено началото на проекта за разширяване на подземното газово хранилище Чирен, който е обявен от Европейската комисия за проект от общ интерес”. Министър Теменужка Петкова бе категорична, че само със съвместните усилия на европейските странни ще бъде изградена необходимата енергийна инфраструктура, гарантираща енергийната сигурност на общността.