fbpx Лизинг | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Лизинг

Лизинг

етикети

Не, не е това, което ще си помисли някой славяноезичен гражданин, решен да намери корена на думата в родния език. Думата е чуждица от английски (to Lease) - отдаване за ползване (наем), но дългосрочен. Възникнала е исторически заради отношенията със земя там. В кралството тя рядко се продава, особено в Лондон. Най-често се отдава за временно възмездно ползване, за срок до
100 години. За други видове наеми си имат и друга дума. Английска им работа...

В нашето бизнес ежедневие и речник лизингът напоследък заема достойно място. Редица банки, стремейки се да пренаемат разполагаемия капитал при по-нисък риск, създадоха дъщерни лизингови дружества. Чрез тях всеки с малко опит в бизнеса може да получи бързо, при все по-изгодни условия, машини, съоръжения и всякакви други ДМА-та, необходими му за старт или развитие на собствения бизнес. Става и обратното - ако вече притежавате нещо, но ви трябва кеш, продайте го на лизингодателя си и го ползвайте под наем (лизинг). Конкуренция в добра форма, спор няма.

По-нисък риск, защото собствеността върху лизингованите вещи не е на ползвателя, докато не плати и последната вноска (пък и след нея в някои случаи), за разлика от схемата кредитиране-покупка. И в двата случая се дължат приблизително същите пари, но в единия на длъжника ще му е по-трудно и неизгодно да побегне заедно с вещта. За лизингодателя остава единствено рискът, че клиентът може би си прави сметката “без кръчмаря”, но това се било случвало все по-рядко, според тях. Пък и те натрупаха сериозен опит вече...

Успешен лизинг!

Facebook коментари