fbpx Мислим ли зелено? | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Мислим ли зелено?

Мислим ли зелено?

Знаете ли, че...
1. 1/3 от хората, които работят в офис не изключват компютрите си, когато не ги използват?
2. Ако смените само една на всеки четири крушки с флуоресцентна, можете да спестите около 50% от сметката си за осветление?
3. Ако оставите неизключен принтера за една нощ, той ще изхаби енергия достатъчна да направите копия на 150 страници?
4. Количеството на отпадъците нараства с от 1,7 до 2% годишно, а повече от 50% от всички отпадъци могат да бъдат рециклирани?
5. 1 рециклирана стъклена бутилка спестява електричеството за 1 крушка от 100 вата да свети 4 часа?
6. Всеки служител използва средно 20000 стр. хартия и генерира 1 тон отпадъци годишно, което се равнява на 100 плика с боклук?

7. Полиетиленоватa торбичкa се произвежда за 2 секунди, а се разгражда за 200 години?
8. Производството на един тон хартия от рециклирани суровини спасява до 17 дървета и използва 50% по-малко вода?
9. Ако наредите в права линия произведените само за 1 ден чаши от полистирен, тя ще обиколи земята?

10. Голяма част от служителите смятат, че въвеждането и спазването на зелени практики е отговорност на мениджмънта?
11. Служителите във всяка фирма биха искали да работят в по-здравословна работна среда?
12. Ключовият фактор в компаниите са служителите. Нека техните идеи стартират "зелената" промяна в офиса...

Дали не е време да промените офисната еко среда? Green Office Week 2012 е първата по рода си кампания в България, чиято цел е да инициира „зелена“ политика в офисите на повече организации.

В рамките седмицата от 4 до 8 юни всички участници, включили се в проекта, ще имат възможността да положат основите на своята по-устойчива корпоративна политика. Използвайки метода за промяна в организацията - отвътре навън - Green Office Week ще подобри работната среда, ще интегрира насоки за по-устойчиво екологично поведение и мотивация у служителите, ще създаде предпоставки за създаването на по-приятна и здравословна работна атмосфера.

Екологичното влияние на компаниите в България се отразява все повече на работоспособността на служителите, работния процес и често има сериозни поражения върху околната среда. Поведението на организациите в тази сфера има огромно влияние и върху техния имидж сред клиенти и партньори. Затова ключов момент са практиките и инструментите, чрез които организацията афишира своите устойчиви политики сред служители, клиенти, инвеститори и медии. Чрез Green Office Week организациите ще максимизират ползите от „зелените“ практики във фирмата и ще ги направят видими за широката общественост, служейки за пример.

Всеки един ден от седмицата ще се фокусира върху един екологичен проблем: Понеделник – Енергия, Вторник – Транспорт, Сряда - Отпадъци Четвъртък - Зелени Доставки, Петък - Моята иновативна идея
Конкретните дейности по дни ще са част от специално създаден Green Office Calendar (размер 1,5м. на 2м.), разположен на видно място в офиса, който ще помогне на служителите да изпълнят три лесно приложими стъпки за подобряване на работната екосистема. Включилите се организации ще получат и специален иновативен наръчник за приложението на еко съветите, както и специален Green Office сертификат след участието си.

За регистрация - events.cleantech.bg/Registratsiya

Facebook коментари