fbpx Награди от Брюксел за КСО | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Награди от Брюксел за КСО

Над 200 участници от 30 европейски страни се надпреварваха в Брюксел за европейските награди за корпоративна и социална отговорност. В категорията „Малки и средни предприятия” престижната европейска награда получи кампанията „Шанс за равностоен качествен живот и усмивки за всички” на клиника ЕО Дент ООД с партньори ДЦДУ „Добро сърце” - Перник, Дневен център, Център за настаняване от семеен тип 1, 2, ДДЛРГ „Радост” - Дрен, 4 Помощно у-ще - интернат, СУПЦ Княз Борис", Дента техника ЕООД, Bredent Medical. Проектът „Партньорство в подкрепа на програма за редовно дарителство „БЛАГОДЕТЕЛ“ на Банка Пиреос България АД и на УНИЦЕФ България също получи отличие.

Страната е на второ място в класацията по брой кандидатури с 53 заявки от 13 сектора на икономиката в конкурса за първите Европейски награди в областта на корпоративната социална отговорност „Вдъхновяващи партньорства за иновации и промяна”. Програмата за насърчаване на отговорни корпоративни практики и сътрудничество цели да отличи подобаващо най-добрите КСО практики в Европа. Европейските отличия се организират в 30 страни, с подкрепата на Европейската комисия.
В България фондациите и неправителствените организации са най-честите партньори в проекти за корпоративна отговорност съответно с 27 и 19 проекта. В най-малко партньорски инициативи са участвали научните институти – 2 . Най-много кандидатури са подадени от сектора на преработващата промишленост (8), финансовата и застрахователна дейност (4) и далекосъобщенията (4). Повечето компании предпочитат партньорски проекти с по един партньор – 62% от кандидатурите. 7 от компаниите кандидатстват с повече от един проект, а мултинационалните компании, включили се в конкурса са 19.