fbpx Несебър ще вземе външно финансиране за инвестиционни проекти | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Несебър ще вземе външно финансиране за инвестиционни проекти

Несебър ще вземе външно финансиране за инвестиционни проекти

 Община Несебър ще вземе заем чрез емитиране на облигации за инвестиции в социални и инфраструктурни обекти. Максималния и минималния размер на облигационния заем е 9 250 000лв., а срока за неговото погасяване – 5 години.
Средствата от бюджета на Общината, заложени в капиталовата програма, не са достатъчни за изпълнението на важни инфраструктурни обекти, а на този етап, тяхната направа е наложителна. Обектите, които ще бъдат финансиране с този заем са приоритетни и имат за цел да подобрят градската среда и да се увеличат възможностите за стопанска дейност, както и още повече да се развие туризма в района. Подобрения се предвиждат, както в пътната и водната, така и в културната и спортната инфраструктура, което от своя страна ще затвърди позицията на Община Несебър, като водеща туристическа дестинация.

Най-важният и належащ проект, който ще бъда финансиран от облигационния заем е пълното изграждане на улиците в ж.к. „Черно море”. В рамките на проекта са предвидени и: Укрепване, преустройство и надстрояване на административна сграда кметство Обзор; Реконструкция на битова и дъждовна канализация и водопровод по ул. "Черноморска" Обзор; Изграждане на Културен дом гр.Свети Влас; Благоустрояване на междублоково пространство гр.Несебър /пред бл. на телевизия; Реконструкция на съществуваща дъждовна канализация в с.Равда; Изграждане на улично и парково осветление в ж.к. "Черно море"- I и II етап – ОП; Изграждане на крайморски парк Равда; Извършване на СМР и рехабилитация на ел. мрежи и съоражения; Доизграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа с.Тънково; Рехабилитация на улична и общинска пътна мрежа; ремонт и благоустрояване на улици в к.к. Сл. бряг и Свети Влас и инженеринг на минифутболно игрище гр.Свети Влас.

Специалистите от Община Несебър считат, че целевото финансиране на инвестиционната програма чрез облигационен заем е един от най-целесъобразните, в настоящата ситуация, инструменти. След отчитане на финансовото състояние, заложените предпоставки и прогнози за паричните потоци в Общината, може да се заключи, че Община Несебър не попада в зоната на рисковите общини и би следвало, спокойно да обслужва облигационния си заем.