fbpx Онлайн търговията ще расте | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Онлайн търговията ще расте

Обемите на онлайн търговита по света ще нарасне със 17% и ще достигне до 1.2 трилиона долара през тази година, прогнозира eMarketer. Нормално лидер ще бъде Азиатско-тихоокеанският регион, като Индонезия се очаква да отбележи по-голям ръст в електронната търговия в сравнение с която и да било друга държава. Онлайн продажбите там се очаква да се увеличат със 71.3% до 1.8 млрд. долара. Китай, чиято електронна търговия вече е 100 пъти по-голяма от тази на Индонезия, се очаква да отбележи втория най-голям ръст от 65.1% до 181 млрд. долара. Онлайн продажбите в Азиатско-тихоокеанския регион се очаква да достигнат 388.8 млрд. долара през 2013 г., което би представлявало близо 25% ръст на годишна база. Единственият регион, който отчита по-голям ръст, е този на Близкия изток и Африка, който в момента е най-малкият пазар на електронната търговия. Прогнозата за този регион е, че продажбите ще нараснат с близо една трета до 27 млрд. долара през тази година.

Северна Америка все ще е най-големият двигател за електронната търговия, като продажбите там се очаква да достигнат 419.5 млрд. долара през настоящата година. Тъй като това е най-добре развитият пазар, неговият темп на растеж е и най-малък и се очаква да бъде 12.5% през тази година или с около 4.5% под средното ниво за света.

Ръстът в Западна Европа също се забавя. Онлайн продажбите на Стария континент се очаква да се увеличат с 14% до 291.5 млрд. долара през 2013 г. През 2015 г. Обаче ръстът ще бъде само с едноцифрено число.
Азиатско-тихоокеанският регион се очаква да стане най-големия пазар за онлайн търговия до 2014 г. Онлайн търговията в Централна и Източна Европа ще достигне 48.56 млрд. долара през тази година, или с над 20% повече от 2012 г.