fbpx Още от януари 2012 г. стартира LTE мрежата у нас | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Още от януари 2012 г. стартира LTE мрежата у нас

Още в началото на 2012 г. Мобилтел стартира LTE услуги. Телекомът ще направи мобилната мрежа от ново поколение достъпна за крайни клиенти, след като през септември тази година първи демонстрира скоростта на пренос на данни при използване на услуги по стандарт LTE. Първите градове с LTE покритие ще са София, Варна, Русе, Добрич. Планира се броят на градовете да се увеличава поетапно до края на 2012 г.

Първоначално компанията ще предложи достъп до LTE на български фирми, които първи ще проверят предимствата на новата технология. Фирмите могат да бъдат както клиенти на Мобилтел, така и на други оператори, стига да се намират в зона на покритие с LTE.
Стиковете за мобилен интернет, както и интернет потреблението, ще са безплатни за фирмите, избрани да станат първите ползватели на LTE в България.

LTE осигурява не само скорост, но и капацитет, който да поеме все по-увеличаващия се обем от данни, обменяни през мобилен интернет. Според последните световни прогнози до 2016 година потребителите на мобилни широколентови услуги за достъп до интернет ще достигнат 5 милиарда. Новата технология ще увеличи възможностите на потребителите за достъп до широколентови услуги, което пряко ще повлияе на икономиката, ще спомогне развитието на електронното правителство, на осигуряването на равни възможности до работни места и други.

LTE (Long Term Evolution)/4G е следващото поред, четвърто поколение мобилна технология. Въвеждането в експлоатация на такъв тип технология е трудоемък процес, изискващ много инвестиции, нови елементи в мрежите, прилагане на нови знания и създаване на нови услуги, ползващи LTE мрежи. Процесът включва и подготвяне на крайните устройства за ползване на тази технология.