fbpx Глътка въздух за риболовния бизнес | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Глътка въздух за риболовния бизнес

От днес българските риболовни кораби, които отговарят на критерии, определени в инструкция на Агенция Митници, ще могат да използват безакцизно гориво. Агенцията е изготвила схема за възможности за зареждане с такова гориво, както и изискванията за отчетност, контрол и отговорност от ползвателите. В риболовния бизнес 65 % от себестойността на рибата се формира именно от горивата. В европейските страни въпросът е решен също чрез безакцизно гориво или субсидии. Тази стъпка се очаква да даде въздух на българския риболовния бизнес.