fbpx Отчитането на изплатените средства за оборотен капитал ще се осъществява през ИСУН | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Отчитането на изплатените средства за оборотен капитал ще се осъществява през ИСУН

Водеща снимка
Да

Отчитането на изплатените средства за оборотен капитал ще се осъществява през ИСУН

НАП информира, че всички предприятия, получили подпомагане с оборотен капитал заради временните противоепидемични мерки, ще отчитат използваните средства през модула „Комуникация с УО“ на Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Отчитането ще се  осъществява еднократно и когато лицата са получили средства по първа и втора фаза, като и за двете схеми, по които са подавани заявления BG16RFOP002-2.095 за основните и BG16RFOP002-2.097 за допълнителните данни, отчитането ще става чрез комуникация към подаденото и одобрено заявление в схема BG16RFOP002-2.095. 

За улеснение на отчитането след 6 май 2021 г. в модула „Комуникация с УО“ ще е налична опция за изпращане на комуникация с наименование „Отчитане“, като всяко предприятие, получило подкрепа ще трябва задължително да подаде Отчет от краен ползвател на помощта по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ по ОПИК и Декларация за липса на друго публично финансиране. Подаването на двата документа е задължително условие за изпращане на комуникацията, като е необходимо същите да бъдат коректно приложени към съответното описание в падащ списък на подаваните документи в комуникацията. При необходимост предприятията ще могат да подадат и други документи със свободно описание. Всеки от подаваните документи е необходимо да бъде подписан с КЕП от представляващ предприятието или да бъде подадено сканирано копие на документа, подписан на хартия. 

Повече информация за отчитането на използваните средства, сроковете за подаване на отчетите и образците на документите може да видите в рубриката „Отчет на дейността“.

facebook коментари