fbpx Отглеждането на черупкови плодове отчита устойчив ръст | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Отглеждането на черупкови плодове отчита устойчив ръст

В сектора на черупковите плодове се наблюдава устойчив ръст на засадените и реколтирани площи по години. Черупковите плодове, и по-специално орехите, попаднаха в групата на чувствителните сектори, основно поради факта, че през  2014 г., по данни на МЗХГ, е отчетено намаляване спрямо индикативното ниво от площите.

Въведен е таван при орехите от 5 251 ха по Схемата за обвързана подкрепа с цел запазването и подпомагането на чувствителните сектори. През 2016 г. се наблюдава надхвърляне с 57,28 %  или с над 3 000 хектара на площите. Данните показваха, че е надвишен значително заявеният лимит от 5 251 ха за тази култура, като по този начин един от критериите за чувствителност на сектора отпадна. При орехите бе установен най-висок дял на обвързаната подкрепа, което доведе до изключването им. През последните три години общият размер на млади и плододаващи орехови насаждения се е увеличил до 18 130 ха. Аналогична е ситуацията и при лешниците и бадемите.

Голяма част от насажденията с черупкови плодове се отглеждат по биологичен начин и получават съответното възнаграждение по мярка 11 от ПРСР.

Спецификата на отглеждане на черупковите плодове, позволява прилагането на земеделски практики, които са щадящи климата и които с успех могат да дадат своя принос за смекчаване на последиците от изменението му.