fbpx Пазарът на платежни услуги продължава да се развива | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Пазарът на платежни услуги продължава да се развива

Пазарът на платежни услуги продължава да се развива

Плавно, но стабилно увеличение на обема привлечени средства при клиенти в сегмент Микро и малки предприятия отчита УниКредит Булбанк през изминалата година. Следствие на реализираните инвестиционни проекти през 2013 г. се наблюдава значителен ръст в оборотното кредитиране – обемът на предоставените кредити за оборотни средства е с 15% по-висок от предходната година. Необходимостта от по-голям обем оборотни средства е индикатор и за активизиране и разширяване на дейността на предприятията в резултат на извършените инвестиции.
Една от значителните пречки обаче за нормалното функциониране на предприятията през 2014 г. (основно в сектор Селско стопанство), е приключване на програмния период 2007-2013 г. и все още неясните параметри и условия по Оперативните програми на ЕС за следващия програмен период.