fbpx По-малко нощувки в местата за настаняване през ноември'12 | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-малко нощувки в местата за настаняване през ноември'12

С 6.9% са намалели през ноември местата за настаняване, а на леглата в тях - с 28.4%, това сочат данните от Националният статистически институт (НСИ).
Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване възлиза на 502.7 хил., като от тях 360.7 хил. са на български граждани, а 142.0 хил. - на чужденци. В хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 66.1% от общия брой нощувки на чужди граждани, докато на българи те са 29.0%. В средства за подслон и места за настаняване с 3 звезди са осъществени 33.3% от нощувките на български граждани и 23.9% - на чужденци, докато в останалите места за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 37.8 и 10.0%.

Приходите от нощувки през ноември са със 17.0% по-малко в сравнение с октомври 2012 година. Намаление е отчетено в приходите както от чужденци, така и от български
Общата заетост на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване през ноември 2012 г. е 18.2%, като тя е най-висока в средствата за подслон с 4 и 5 звезди - 23.6%, следвани от тези с 3 звезди - 18.6%, и с 1 и 2 звезди - 13.7%. В сравнение с предходния месец увеличение на заетостта на леглата е регистрирано само в средствата за подслон с 4 и 5 звезди - с 2.2 процентни пункта.
Пренощувалите лица в средствата за подслон и местата за настаняване през ноември 2012 г. са с 15.0% по-малко в сравнение с октомври. Относителният дял на българите е 75.2% от всички пренощували лица, като по-голямата част от тях (69.1%) са нощували в хотели с 1 и 2 или 3 звезди и са реализирали средно 1.8 нощувки.