fbpx Почти половината от фирмите в индустрията имат намаление на приходите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Почти половината от фирмите в индустрията имат намаление на приходите

37.6% от предприятията посочват, че през август са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с юли, 49.0% са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 12.8% е имало увеличение. Това са данните от изследване сред нефинансовите предприятия проведено от НСИ.

Разпределението по икономически дейности показва, че 44.8% от фирмите в индустрията са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги. В икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ този относителен дял е 37.9%, а за дейностите „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ и „Строителството“ - съответно 36.0 и 35.4%.

По отношение на наетия персонал 27.6% от нефинансовите предприятия са направили стъпки за ползване на „платен отпуск“, следват „неплатен отпуск“ - 11.5%, и „дистанционна форма на работа“ - 9.4%. Освобождаване/съкращаване на наети лица са извършили 7.9% от участвалите в анкетата предприятия.

За следващия месец 94.5% от анкетираните нефинансови предприятия прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 2.0% - че ще преустановят временно дейността си, а 1.8% - че ще прекратят дейността