fbpx Помощи за участия в национални изложения по животновъдство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Помощи за участия в национални изложения по животновъдство

Помощи за участия в национални изложения по животновъдство

Европейската комисия одобри три схеми на държавна помощ в сектор „Животновъдство” - Помощ за участие в Специализирана изложба по млечно говедовъдство – гр. Сливен, Помощ за участие в Национално говедовъдно изложение – гр. Сливен и Помощ за участие в киноложки изложби.
Участието в изложенията цели популяризиране постиженията и възможностите на породите говеда – Черношарена порода, Кафява порода, Монбелиард и Симентал, Българско родопско говедо, Джерсея и местни породи, както и породата кучета – Българско овчарско куче, показване на достиженията в селекцията, обогатяване на знанията и засилване на контактите в рамките на мероприятията.
Бенефициенти на помощите са малки и средни предприятия в животновъдството (земеделски производители, регистрирани по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители), които развъждат чистопородни животни под селекционен контрол на асоциации за съответните породи животни.
Помощите се предоставят посредством субсидирани услуги от асоциациите и не може да включват директни плащания на парични суми към земеделските производители.
Достъп до помощите имат онези животновъди, които изпълняват развъдна програма за чистопородно развъждане на животните.
Схемите предвиждат финансиране до 100% от разходите за участие в изложение.
Като изискване за участие в изложенията е регистрираният земеделски производител да притежава сертификат за произход, доказващ породната принадлежност на животните.
Помощите могат да се прилагат до 31.12.2013 г.