fbpx Проведоха симулации на кризисни ситуации | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Проведоха симулации на кризисни ситуации

Проведоха симулации на кризисни ситуации

В Националния учебен център на Български червен кръст бе проведена учебна симулация и демонстрация на спасителни действия при природни бедствия и различни аварии, на която бе показана работата на младежки екипи за евакуиране на пострадалите и ликвидирането на последствията. По време на събитието се проведоха 3 учебни демонстрации на младежки екипи за превенция срещу бедствия, които показаха на подрастващите правилните действия при наличието на опасна или екстремна ситуация.

Чрез използване на богатия френски опит в екстремни ситуации, беше показана техника за евакуация по време на пожар в училище. В подобна ситуация специалистите съветват да се запази спокойствие, групата да не се дели и да вървят само напред. Спонтанно връщане назад може да предизвика паника. При блокиране в помещение обградено от пожар, трябва да бъде ограничен достъпа на дима до пристигане на спасители екипи.

За първи път в Източна Европа беше представен и използван симулатор на земетресения -12-тонна платформа, върху която са изградени истински учебна и детска стая. В реални условия бяха проследени действията и реакциите на учениците по време на земетресение. Добре обучените млади екипи показаха добра координация и успяха да преценят кои са най-необходимите вещи при случай на бедствие, а именно: лични документи, мобилен телефон, фенерче, свирка и радио приемник, храна и вода, дрехи, аптечка (лекарства).

Специални екипи за противодействие демонстрираха спасяването на ученици при терористична атака. Правилното поведение на децата и техните действия са от изключителна важност за тяхната сигурност. Те не трябва да се противопоставят на терористите, а да изпълняват техните указания и да спазват съветите на своите учители.

Проектът „Модерни подходи за превенция сред децата и учащите се в Европа” цели създаване на устойчива мрежа от професионални публични институции и организации от страните на Европейския съюз, които да обменят експертни мнения и знания в областта на превенцията срещу природни бедствия и катастрофи по отношение на подрастващите – деца и младежи. Той се реализира на територията на Франция, Гърция и България за срок от 12 месеца. Това е първият подобен проект в рамките на инициативата за превенция на ЕС, в който българската страна е водеща.

Facebook коментари