fbpx След проверка - 108 тона зеленчуци с пестициди | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

След проверка - 108 тона зеленчуци с пестициди

Във връзка с извършена проверка на Българската агенция по безопасност на храните за съдържание на пестициди в изследвани 18 партиди зеленчуци, резултатите са както следва:
9 партиди зеленчуци с наднормени количества пестициди, от които:
- 6 партиди домати, общо 90 тона;
- 2 партиди краставици, общо 16 тона;
- 1 партида пипер, общо 2,5 тона;

Общо: 108 тона зеленчуци са поставени под възбрана. 5 са фирмите-вносители, чиито продукти са оставени под възбрана. Предстои среща между представители на фирмите вносителки и Българска агенция по безопасност на храните за уточняване на предстоящите мерки, които ще бъдат предприети за стоката.
9 партиди с резултати на пестициди в нормата, от които:

Партидите, в които съдържанието на пестициди е в нормата, са освободени за реализация на пазара от фирмите вносители и не представляват опасност за здравето на потребителите.
Данните и количествата са на база килограми чиста продукция (без теглото на палетите и опаковъчните материали).