fbpx Женското предприемачествот се нуждае от подкрепа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Женското предприемачествот се нуждае от подкрепа

Ново  проучване на Мрежата на жените предприемачи към Асоциацията на европейските търговски палати (EWN at EUROCHAMBRES) показва, че мерките за ограничаване на Сovid-19 са затвърдили редица съществуващи пречки пред женското предприемачество. В същото време резултатите, получени въз основа на обратна информация от над 500 респонденти от 20 държави, подчертават трансформиращото въздействие на кризата върху бизнес практиките и моделите на много жени предприемачи. Председателят на Мрежата на жените предприемачи, Марта Шулц, призова политиците да осигурят целенасочена подкрепа за жените предприемачи, за да се увеличи максимално техният принос към процеса на икономическо възстановяване в Европа.

Сред основните констатации от проучването на EWN са:

  • Дигитален катализатор: над 46% от участниците в проучването са въвели електронни продажби и дигитална реклама в отговор на ограничителните мерки.
  • Увеличен дисбаланс между работата и личния живот: 50% заявяват, че пандемията е оказала силно въздействие върху техния баланс между личния и професионалния живот.
  • Проблемите с финансовата ликвидност продължават: докато финансовата ликвидност беше определена като основен проблем от респондентите, пандемията не оказва значително влияние върху динамиката на достъпа до кредити, което продължава да бъде трайно предизвикателство за жените предприемачи.
  • Трансформация на бизнеса: Две трети от жените предприемачи заявяват, че ограничителните мерки са ги накарали да променят бизнес модела си. Също толкова дами смятат, че тази промяна ще има дългосрочно влияние върху визията на техните компании.
  • Недостиг на цифрови умения: 75 % потвърждават необходимостта от обучение и подкрепа за подобряване на цифровите умения.

Резултатите от проучването бяха обсъдени по време на онлайн събитие на EWN в навечерието на Международния ден на жената. В изказването си председателят на Мрежата на жените предприемачи към EUROCHAMBRES, Марта Шулц, заяви: "Пандемията засили още повече съществуващите предизвикателства, които жените предприемачи срещат. Проучването изтъква отново необходимостта от политически мерки в цяла Европа, които да дадат възможност на жените предприемачи да придобият умения за цифровизация, адекватен достъп до финансиране и запазване на равновесието между професионалния и личния живот, да се използва потенциала на жените предприемачи за принос към икономическото възстановяване.”

Мрежата на жените предприемачи към EUROCHAMBRES е енергична и важна паневропейска общност, в която се събират дами от бизнеса за да сподели знания, най-добри практики, контакти и да се възползва от стратегически партньорства. БТПП също участва в EWN със свои представители.