анализиране

Бизнесът търси хора, които да могат да анализират, да могат да мислят и да презентират.