балон

25 Март 2013

Търговията с развиващата се част на Азия е най-рискова

Въпреки динамичния ръст, оценен на 5.1% през 2013 г., и подобрените вътрешни основи, рисковете в развиващите се страни не са изчезнали напълно, а са променили формата си, коментират специалистите от Кофас. В политически план напрежението се изостря, както се вижда от протестите в Северна Африка и...